Brede School

Gepubliceerd: vrijdag 07 november 2014

Brede School Het Meesterwerk

Het Meesterwerk is is een brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaarDit betekent dat u bij onze school niet alleen terecht kunt voor (basis)onderwijsmaar ook voor kinderopvang en de peuterspeelzaal. We werken hiervoor samen met twee betrouwbare partners:

La Luna - kinderopvang Kinderdagpaleis La Luna verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang en dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar.

De Schoor - peuterspeelzaal Welzijnsorganisatie De Schoor verzorgt het peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 2-4 jaar.

Samen met openbaar basisonderwijs kunt u met uw kind dus breed, van 0-12 jaarterecht voor opvang en onderwijs
Het personeel van Het Meesterwerk, La Luna en De Schoor werkt nauw samen en vormt één team, ieder vanuit de eigenspecifieke professionaliteit
Waar nodig of waar mogelijk kunnen kinderen doorstromen van
de ene organisatie naar de andere binnen de brede school. Zo zijn we laagdrempeligbundelen we onze kennis, en kunnen elkaar snel informeren over de mogelijkheden van uw kind.